Kontorets roll i framtidens arbetsliv - Happy Boss

Kontorets roll i framtidens arbetsliv – Vilka roller behöver vid då? 

När syftet med kontoret ändras från att vara en plats där vi måste vara på för att kunna utföra vårt arbete till att vara en samlingspunkt för medarbetarna är det än viktigare att skapa en miljö där medarbetarna trivs. The devil is in the details, som man säger, och många företag missar helt det mellanmänskliga perspektivet. 

Till slut kom det – efter en tid av lock down, hemmasittande och nedstängda kontor har vi nu mer eller mindre återgått till det normala. Pandemin har påskyndat, eller kanske snarare tvingat, organisationer att digitaliserat i en högre takt än vad vi troligen skulle ha gjort utan den. Det har gjort att arbetsplatsen nästan totalt flyttat in i datorn och telefonen, vilket i sin tur väcker frågor om vilket syfte kontoret fyller. Många ser det mer och mer som en samlingsplats för att skapa innovation, uppbyggandet av företagskulturen eller grunden för att kunna skapa teamkänsla snarare än att ha en fysisk plats att samlas på för att utföra sina arbetsuppgifter. Att skapa en arbetsplats som medarbetarna trivs på har därför blivit en central fråga för organisationer idag.

På Happy Boss erbjuder vi ju helhetslösning som gör att man kan skapa en samlingsplats som medarbetarna vill komma till. Vi hjälper till att skapa incitament för att vilja vara fysiskt på plats. Med detta kommer även andra utmaningar. I samtal med Carolina Degerkvist, Affärsområdeschef med ansvar för bemanning och konsulter, säger hon att det finns flera utmaningar för organisationer.

 

- Jag pratar dagligen med företag som har behov av roller som är kopplade till trivseln på kontoret. Det som man tidigare valde att skära ned på; en bemannad reception, en trevlig loungen att hänga i eller någon som ansvarar för olika aktiviteter, är nu avgörande delar som behövs för hur man ska kunna skapa en plats som medarbetarna vill samlas på. Från ledningens sida vill man helt enkelt satsa på och skapa en trivsam miljö som möter medarbetarnas behov. Det blir en central fråga på agendan och på sikt kan det bli en självklar KPI. Vi får ofta förfrågningar om roller som på ett eller annat sätt är kopplade till detta men eftersom den digitala transformationen ritar ett nytt landskap, där insikten om behovet finns men där hur och i vilken form saknas väljer många att hyra in en konsult. Man kan då utvärdera vilka åtgärder och i vilken utsträckning man ska forma rollen.

De som vänder sig till Happy Boss med behovet av en sådan roll vet inte alltid hur behovet ser ut. Man vet helt enkelt inte riktigt hur det kommer se ut framöver, hur många kommer vara på kontoret, hur kommer kontoret se ut om sex månader eller ett år och vilka arbetsuppgifter ska rollen ha. Är det till exempel samma typ av kompetens man behöver nu som när det där stora digitaliseringsprojektet äntligen är i hamn?

Vi hjälper därför våra kunder att skräddarsy en lösning som passar deras behov. Ofta behöver man inledningsvis någon på deltid för att utvärdera för att sedan ta beslut om man ska växla upp eller inte. Här lägger många in pulsmätningar för att samla in data från medarbetarna för att se vilken effekt satsningen har. En konsultlösning har därmed flera fördelar och många av våra kunder väljer även upplägget hyr/köp där man börjar med att hyra in konsulten och om allt faller väl ut så tar man över konsulten.

Så, vilka roller är det som vi pratar om?

Carolina tror att på sikt så kommer en mer traditionell Office Manager troligen att utmanas, förändras eller kompletteras av andra roller. Dessa är de nya rollerna som kan utmana den mer traditionella Office Manager:

Digital Office Manager

Digital Office Manager, är en person som ansvarar för den digitala arbetsplatsen och säkerställer att all teknik fungerar som den ska. Denna roll blir allt viktigare när allt fler människor arbetar på distans och behöver stöd för att använda digitala verktyg på ett effektivt sätt.

Hybrid Enabler

Hybrid Enabler, en person som hjälper till att koordinera och underlätta samarbetet mellan människor på distans och på plats. Hybrid Enabler är viktig för att säkerställa att alla kan arbeta effektivt tillsammans oavsett var de befinner sig.

Office Coach

Office Coach är personen som kan guida och stödja medarbetare när de väl kommer till kontoret. Office Coach är viktig för att säkerställa att människor känner sig bekväma och produktiva på arbetsplatsen.

Sustainability Office Manager

Sustainability Office Manager är en person som fokuserar på hållbarhetsfrågor och hjälper till att minska företagets miljöpåverkan. Denna roll blir allt viktigare i en tid där hållbarhet blir alltmer central i företagsstrategier.

Culture Builder

Culture Builder, en person som ansvarar för att bygga och stärka företagskulturen. Culture Builder arbetar med ledningen för att identifiera önskemål och arbetar sedan med medarbetare för att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö.

Recognition Manager

Recognition Manager är en person som ansvarar för att fånga upp medarbetarna på plats och se till att deras prestationer uppmärksammas även när chefen arbetar på distans. Denna roll är viktig för att säkerställa att alla känner sig uppskattade och motiverade.

Summering

Dessa sex nya roller är alla viktiga för att möta de förändringar som sker i arbetslivet idag. Genom att identifiera dessa roller kan företag och organisationer anpassa sig till en föränderlig arbetsmiljö och stärka sina team på nya sätt.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med en likande lösning? Eller har du någon spaning som du vill dela med dig av? Hör av dig till rekrytering@happyboss.se

Dela: