Så ska Happy Boss bli det självklara valet för bemanning och rekrytering

Rekryteringsprocesser måste bli personligare, enklare och effektivare. Därför satsar Happy Boss på kunderbjudandet kring bemanning och rekrytering genom att stärka upp teamet. Nya affärsområdeschefen heter Odd Spångberg – och han har siktet högt inställt. 

Odd Spångberg har mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen och tillträdde sin roll hos Happy Boss under januari 2021. Det var chansen att få driva igenom en nödvändig förbättring på marknaden som lockade. 

– I min mening har bemanning- och rekryteringsbranschen stått still alldeles för länge. Många jättar är fast i gamla, komplexa system och metoder vilket gör dem oflexibla i dagens läge.

Det är särskilt två byggstenar i rekryteringsprocessen Odd ser som kritiska – bristfällig kommunikation från rekryterares sida och tidsomfattningen.

– Många kandidater vittnar om att de inte fått någon återkoppling överhuvudtaget i sina ansökningsprocesser. På sin höjd kan de mötas av ett autosvar – vilket då upplevs som god standard. Så ska det inte vara. Som kandidat bygger du upp förhoppningar och lägger ner energi på din ansökan. Vad blir då följden av att inte få något svar? Jo, arbetsgivarens rykte försämras. 

Genom moderna verktyg och en tydlig plan för värdig kommunikation stärker Happy Boss istället kundens employer branding. 

– Vårt rekryteringssystem gör det möjligt för oss att genom ett knapptryck kontakta flera kandidater. Sedan dag ett har vi haft med i våra beräkningar att samtliga sökande ska bemötas med respektfull och personlig kommunikation genom hela processen. Det innebär att vi garanterar att även de som inte går vidare får ett besked om anledningen. I slutändan gör det arbetsgivaren attraktivare och kandidaten blir mer benägen att söka sig dit nästa gång det finns en öppning. 

Även kundkontakten är tät och ärlig. För Happy Boss är det en självklarhet att stå rakryggad under alla skeden och löpande förmedla nästa steg mot tillsättningen.

Går tillbaka till grundkärnan

Vad gäller tidsaspekten påpekar Odd att det överlag pratas för lite om värdet av tempo. Plötsliga förändringar i personalstyrkan kräver kompetens på plats snabbt. Dessutom har våra tidsramar pressats ner i takt med e-handelns framfart. Happy Boss verkar för effektivisering och en standardprocess tar fyra till sex veckor från start till mål – utan att för den delen tumma på kvalitén. Med över tjugo års samlad erfarenhet vet teamet vad de pratar om. Viktiga nycklar är en skräddarsydd searchprocess, kompetensbaserad intervjuteknik och transparens.

– Vi har egentligen gått tillbaks till grunderna och fokuserar på huvuduppgiften, att möta kundens behov. Vem vill lägga tid på att besvara en massa frågor som, med handen på hjärtat, egentligen inte är relevanta? Eller lyssna till en lång utläggning där rekryteraren säljer in sig själv? Vi har skalat bort precis allt som inte kommer leda någon vart, förklarar Odd och avslutar:

– Givetvis är vi ödmjuka inför att vissa profiler är svåra att hitta, men alla uppdrag vi tar oss an ser vi minsann till att lösa!

Dela: