Vi klimatkompenserar med 200% - Happy Boss
Liten gröda växer ut jord

Klimatkompensation med 200%

Tillsammans med företaget Removement klimatkompenserar vi vår verksamhet med 200%. Istället för att enbart sudda ut vårt klimatavtryck investerar vi stort i att kompensera lika mycket till. Läs mer om vår investering för framtiden!

Vad är Koldioxidinfångning? 

Att fånga och lagra koldioxid är en process där man avlägsnar koldioxid från atmosfären och lagrar den i decennier, århundraden eller längre. Detta kan bromsa, begränsa eller till och med vända klimatförändringarna. Genom att klimatkompensera våra utsläpp påskyndar vi koldioxidinfångningen!

Idag finns det flera sätt att göra något bra för vår jord och dess klimat. Alla är överens om att utsläppsminskning är åtgärd nummer ett. Men att nå noll procent utsläpp är inte tillräckligt! För att ha en chans att nå målen i Parisavtalet är det också kritiskt att vi minskar utsläpp som uppstår både idag och som har inträffat historiskt. Enligt IPCC’s senaste rapport behöver vi fånga och lagra 10 miljarder ton CO2 per år fram till år 2050 samtidigt som vi minskar våra utsläpp. Därför är det kritiskt att komplettera sin utsläppsminskning med koldioxidinfångning. 

Koldioxidinfångningen möjliggör att koldioxid fångas upp av atmosfären vilket går att konstatera eftersom det är mätbart. Vi väljer att se ljust på framtiden då utvecklingen inom detta dynamiska område går framåt varje dag! 

Happy Boss bidrag till en framtid med ökad koldioxidinfångning är att alltid ser till att klimatkompensera våra utsläpp med 200%

För att lyckas med detta har vi tagit hjälp av Removement, Sveriges första marknadsplats för att fånga och lagra CO2.

Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid!

Gröna blad med regndroppar

Stödja utveckling och innovation 

Vi vill vara en del i utvecklingen av fungerande metoder för koldioxidinfångning, genom att ta bort den koldioxid som vi inte kan skära. Det är därför vi har gått med i Removement.

Bergskedja med by i dalen

Fånga koldioxid från luften 

Koldioxidinfångning handlar om att fånga in koldioxid från atmosfären, och sedan låsa den i växter, jordar, hav, stenar, koksaltlösning, utarmade oljebrunnar eller produkter med lång livslängd som t.ex. cement.

Orange blommor

Noll kommer inte att räcka

Vi behöver fånga in och lagra 10 miljarder ton CO2 årligen fram till år 2050 för att nå de globala klimatmålen satta i Parisavtalet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med CSR?

Ta del av våra policys inom miljö, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kvalitet samt läs om våra nuvarande samarbeten!