Norrsken Foundation - Happy Boss

Så har Happy Boss hjälpt Norrsken Foundation effektivisera och förbättra sina processer gällande kontoret

Norrskens kontorsbyggnad

Bakgrund

Norrsken Foundation är en stiftelse grundad 2016 av Niklas Adalberth, en av grundarna till Klarna. Norrskens verksamhet syftar till att stötta företag och organisationer som bedöms kunna ha positiv inverkan på samhället genom att arbeta med olika typer av samhällsutmaningar – till exempel fattigdom, mental ohälsa eller klimatförändringar. Norrsken Foundation har två inriktningar: en fond som investerar i företag samt kontorshotellet Norrsken House där entreprenörer från olika startups arbetar.

Utmaning

Norrsken har expanderat kraftigt de senaste åren och nyligen öppnade man ett kontor i Rwandas huvudstad Kigali. Norrsken Kigali antas bli hela östafrikas största hub för innovation och företagande, men även i Sverige har det hänt mycket. Med fler företag, entreprenörer och startups aktiva i Sverige har kraven på att ha välfungerande och moderna kontorslösningar ökat. Via en rekommendation kom Happy Boss på tal som en partner redo att ta sig an de många utmaningar som att driva en modern innovationshub innebär.

“Happy Boss har verkligen varit en “perfect fit” för oss”

Lösning

Happy Boss uppdrag har med tiden utvidgats och blivit än mer omfattande. Det som börjat med en kaffemaskin har utvecklats till städtjänster och skrivare till att idag innebära en fullskalig helhetslösning där inga utmaningar är för stora, komplexa eller krävande. Tidigare löste man en utmaning och tjänst i taget, snarare än att vara proaktiva.

När det kommer till att förbättra processer har Happy Boss rationaliserat hur ofta Norrsken behöver vissa typer av städningar som ska utföras samt skapat en plan och process för när och hur ofta vissa tjänster kommer att utföras - snarare än att göra allt på en “adhoc-basis”.

Att ha en kontaktperson, som dessutom är fullt införstådd med din verksamhet och ditt kontor, är också en USP som Thom lyfter.

Idag har Norrsken tjänster som städning inklusive Handyman+, rengöring av fönster, tak, ångrengöring och rengöring av möbler för att nämna några.

“Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför kan vi vara 100 % trygga med att Happy Boss hittar en lösning”

Resultat

Enligt Thom fokuserar Norrsken mycket på effektivitet, varför det är viktigt att deras facility management-lösningar också är effektiva. Happy Boss har inte bara varit behjälpliga med de faktiska tjänster som Norrsken behövt, utan har också hjälpt Thom och resten av gänget att effektivisera och förbättra processer som rör kontoret.

Ekonomiavdelningen har numer endast en kontaktpunkt, och således bara en faktura att ta hänsyn till. Tidigare hade man en faktura per leverantör vilket var både mer omständligt och dyrare på sista raden. Dessutom har Happy Boss så pass bra koll på Norrskens faktiska kontor och kontorsytor att man kan vara proaktiv inför de utmaningar och lösningar som krävs framgent. Thom menar också att de via samarbetet med Happy Boss fått en mer personlig kontakt, han framhäver styrkorna i att frångå den mer klassiska “köpare-säljare-relationen” till något som är mer personligt och vänskapligt.

Framåt ser Thom att samarbetet kommer att utöka i takt med att Norrsken expanderar sina kontorsytor, för att på detta sätt kunna fortsätta vara effektiva och hålla en låg månadskostnad.

Se alla

Facility

Företagsstäd

“Happy Boss helhetslösningar fick oss att utveckla samarbetet” Emmy Bonnevier, vd för den framstående fisk- och skaldjursleverantören Fisk Idag, om hur samarbetet med Happy Boss utvecklats genom åren och vad hon värderat allra högst. Sedan 2016 har Em...
“Sedan vi inledde samarbetet med Happy Boss har fakturaflödet minskat avsevärt och det är lättare att ha översikt över företagets utgifter. Det är smidigt och enkelt!”

Jonas Westerbotn

VD, Torvalla Bil

“Happy Boss helhetslösningar fick oss att utveckla samarbetet” Emmy Bonnevier, vd för den framstående fisk- och skaldjursleverantören Fisk Idag, om hur samarbetet med Happy Boss utvecklats genom åren och vad hon värderat allra högst. Sedan 2016 har Em...
“Sedan vi inledde samarbetet med Happy Boss har fakturaflödet minskat avsevärt och det är lättare att ha översikt över företagets utgifter. Det är smidigt och enkelt!”

Jonas Westerbotn

VD, Torvalla Bil

“Happy Boss helhetslösningar fick oss att utveckla samarbetet” Emmy Bonnevier, vd för den framstående fisk- och skaldjursleverantören Fisk Idag, om hur samarbetet med Happy Boss utvecklats genom åren och vad hon värderat allra högst. Sedan 2016 har Em...
“Sedan vi inledde samarbetet med Happy Boss har fakturaflödet minskat avsevärt och det är lättare att ha översikt över företagets utgifter. Det är smidigt och enkelt!”

Jonas Westerbotn

VD, Torvalla Bil