Happy Boss stärker sin position som framtidens Facility Management-leverantör - Happy Boss
 

Happy Boss stärker sin position som Facility Management-leverantör genom att fokusera på kärnverksamheten.

Happy Boss är glada över att meddela sin senaste strategiska beslut. Som en del av företagets framåtriktade utveckling har Happy Boss beslutat att avyttra affärsområdet Telefoni och fokusera på kärnverksamhet inom Facility Management. Företaget har ingått ett avtal med Dstny, en pålitlig aktör inom telekombranschen, som kommer att ta över den befintliga kundbasen och säkerställa en smidig övergång och fortsatt kundtillfredsställelse.

Detta strategiska beslut markerar en viktig milstolpe för Happy Boss som tar stolta steg mot att bli framtidens Facility Management-leverantör. Genom att fokusera på att förse kunder med högkvalitativa och skräddarsydda Facility Management-lösningar kommer Happy Boss att kunna erbjuda ännu bättre service och öka kunders trivsel på arbetsplatsen.

Dstny är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationslösningar i branschen och levererar skräddarsydda telefoni- och växeltjäster baserade på affärsbehov. Dstny kommer därmed att överta ansvaret för Happy Boss befintliga kundbas inom telefoni, vilket inte innebär några större förändringar för kunderna då telefonitjänsterna även tidigare varit baserade på Dstnys plattform. Det blir en positiv förändring för kunderna som kommer att fortsätta dra nytta av innovativa funktioner och service som Dstny erbjuder.

Happy Boss förblir dedikerade att erbjuda en omfattande portfölj av Facility Management-lösningar som möter de unika behoven hos sina kunder. Genom att frigöra resurser och fokusera på kärnverksamheten kommer företaget att kunna fortsätta sitt uppdrag att skapa trivsamma, effektiva och hållbara arbetsplatser för sina kunder.

 

"Vi är entusiastiska över att ta detta steg framåt i vår företagsstrategi. Genom att frigöra resurser och fokusera på vår kärnverksamhet kan vi tillhandahålla ännu mer specialiserade och innovativa lösningar för våra kunder inom Facility Management."

 

Fredrik Belfrage, VD – Happy Boss